ผู้บังคับบัญชา สภ.นาจอมเทียน

พ.ต.อ.สันติ  ชูเชิด
ผกก.สภ.
นาจอมเทียน
 
พ.ต.ท.อัครพนธ์ พลเดชา
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.นาจอมเทียน
พ.ต.ท.ชมพล  แสนวิชัย
รอง ผกก.ป.สภ.นาจอมเทียน
พ.ต.ท.ศักดิ์ธนา ธนเสฏฐ์โภค์
รอง ผกก.สส.สภ.นาจอมเทียน
 
ประวัติ สภ.นาจอมเทียน
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชา สภ.นาจอมเทียน
ผบ.ตร.
รอง ผบ.ตร.
ผู้ช่วย ผบ.ตร. 
ผบช.
ผู้บังคับบัญชาภ.2
ผู้บังคับบัญชา ภ.จว.ชลบุรี
กก.ต.สภ.
กำลังพล
แผนที่ สภ.นาจอมเทียน
สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม

 

รับปรุงล่าสุดโดยอัตโนมัติเมื่อ
28 พฤศจิกายน 2564 23:00:07

ท่านเข้าเยี่ยมชมลำดับที่
 

 
      

             สถานีตำรวจที่จัดตั้งขึ้นในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 158 ง ลงวันที่ 29 กันยายน 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมา ใช้อาคารเทศบาลนาจอมเทียน เปิดเป็นที่ทำการชั่วคราว  เปิดทำการมาแล้ว ๑๓ ปี มีข้าราชการตำรวจปฏิบัติงาน จำนวน ๕๙ นาย ยังไม่มีอาคารที่ทำการและที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการตำรวจ เนื่องจากไม่มีที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง และงบประมาณในการก่อสร้าง

 

 

 

 

 

 

[ หน้าหลัก [1] [2] [3] [4] [5] ]

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ /ตำรวจภูธรภาค1 /ตำรวจภูธรภาค2 /ตำรวจภูธรภาค3 /ตำรวจภูธรภาค4 /ตำรวจภูธรภาค5 /ตำรวจภูธรภาค6 /ตำรวจภูธรภาค7 /ตำรวจภูธรภาค8 /ตำรวจภูธรภาค9   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค3 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7/ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8่ /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค9
 

61/1 หมู่ 1 สถานีตำรวจนาจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตตีบ จ.ชลบุรี  20250 โทร 038-255-700 / 094-649-5502
ด.ต.ยศปกรณ์  ชุ่มขุนทด เจ้าหน้าที่ Admin